Minimis aid for companies: 555/10.08.2009

Development and modernisation of enterprises
Government Decision no. 555/10.08.2009 was published in Official Gazette no. 803/2009. GD 803/2009 amends Governmental Decision no. 1164/2007 on de minimis aid for development and modernisation of enterprises. The main amendments refer to: *the sectors no longer qualifying for de minimis aid for development and modernisation of enterprises; *The obligation of de minimis aid beneficiaries to have been in business for at least one year before applying for de minimis aid; *The changed ceiling of de minimis aid applicable to road transport undertakings (EUR 100,000); *Investments in intangible assets for industrial and travel purposes related to the aid applied for being qualified as eligible expenses. Under GD 83/2009, land or land development projects are no longer considered eligible costs. See: Official Gazette no. 555/10.08.2009 and

Official Gazette no.690/11.10.2007.

În şedinţa de Guvern din data de 8 iulie a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 803/2009 pentru modificarea .G. nr. 1164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/10.08.2009).

Principala modificare adusă actului normativ constă în extinderea domeniilor de activitate eligibile.

Valoarea maximă a ajutorului de minimis de care poate beneficia un operator economic în baza cheltuielilor ligibile, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, este echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul operatorilor economici care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, în sumă nerambursabilă, cu respectarea condiţiilor prevăzute de actul normativ.

Freddy Jacobs  - PBS Worldwide