Jacht op de schijnzelfstandigen weer open…

Ook de zgn. schijnzelfstandigen komen weldra onder Elio-vuur te liggen.

Jachtseizoen is open

Zgn. sociale fraude onder vuur. Een van de klassieke maatregelen om de begroting in evenwicht te krijgen is het opvoeren van de strijd tegen de zgn. sociale fraude en meer bepaald tegen de ‘schijnzelfstandigen'. Officieel dus op zelfstandige basis actief voor een klant, maar volgens de RSZ eigenlijk in dienst als werknemer.

Extra controleurs. Men heeft inderdaad meer budget uitgetrokken, nl. voor een twaalftal extra controleurs. Niet echt een besparing...

Nieuwe regels? Neen, eigenlijk niet. Er zijn (nog) geen nieuwe strengere regels en/of criteria op papier gezet. Dat zal de controleurs in kwestie er wellicht niet van weerhouden om voortaan toch strenger op te treden.

Source: tips en advies dec 2011