Interim management in crisistijd

Crisissen vormen een enorme uitdaging voor het management van vrijwel iedere onderneming. Bedrijven worden dan geconfronteerd met een onvoorziene situatie die op korte termijn ingrijpende veranderingen vereist (de prestaties moeten beter, wijzigingen in producten of diensten moeten snel en flexibel worden doorgevoerd om zoveel mogelijk toegevoegde waarde te genereren, en tegelijkertijd moeten de kosten omlaag). Deze onvoorziene situatie dreigt de belangen van de organisatie en de stakeholders, en zelfs het voortbestaan van de organisatie, in gevaar te brengen. Een interim manager kan hier soelaas brengen door deze organisatie op korte termijn te herstructureren en het vertrouwen van medewerkers en aandeelhouders terug te winnen.

Crisissen kunnen van financiële aard (aanhoudende verliezen, stopzetting van kredietlijnen, cash - problemen), van technische aard (productiecapaciteit komt in het gedrang, er is een overbezetting in de productie, de productiemiddelen leveren niet de gewenste kwaliteit) of managementgebonden zijn (derden hebben het vertrouwen in de organisatie verloren). In een aantal gevallen beschikt de onderneming niet over de expertise die nodig is om een crisissituatie aan te pakken. Omdat er in dergelijke situaties hoogdringend gehandeld moet worden is het zeer snel inbrengen van externe competentie vaak de enige oplossing.

Crisis voedt vraag naar veranderingsmanagers Interim management kan in verschillende situaties en om verschillende redenen worden ingezet, al heeft de gewijzigde conjunctuur een grote invloed gehad op de inhoud van de interim managementopdrachten. Vandaag is de klemtoon verschoven van innovatie- naar verbeterings - of veranderingsmanagement.

Doet de economie het goed, dan worden in bedrijven veel nieuwe projecten opgestart. Dit soort opdrachten is nu vrijwel allemaal "on hold" gezet. Tegelijkertijd stellen we een toename vast van de vraag naar managers die de efficiëntie en de financiële gezondheid van bedrijven kunnen versterken.

Het mag niet verbazen dat er vooral veel vraag is naar interim managers die bedrijven door een overgangsperiode kunnen helpen, en die interne herschikkingen annex saneringen in goede banen kunnen leiden (bvb. productieherschikkingen, maatregelen inzake kostenbeheersing en/of operationele efficiëntie). Herstructureren maakt ook deel uit van het ondernemen.

De sterktepunten van interim managers bij verbeterings - of veranderingsprojecten zijn hun:

  • snelle analyse van de situatie dankzij hun ervaringen met gelijkaardige zorgwekkende situaties
  • belangeloze en dus neutrale positie, dit om het vertrouwen van aandeelhouders, personeel en andere stakeholders te herstellen en om haalbare stappenplannen voor te stellen
  • kennis om externe (financiële) partijen en belangen te verzoenen met het voorstel van aanpak
  • capaciteiten om binnen het bedrijf de daadkracht te versterken en een vernieuwde dynamiek te genereren
  • talent om moeilijke beslissingen te nemen en aan te kondigen
  • snelle, flexibele en kostenefficiënte aanpak in de afronding van de opdracht

Vor meer inf frjacobs@telenet.be

 

Bron: Federgon