Ajutor de stat pentru asigurarea dezvoltarii

Schema de stat instituita prin HG 1680/2008 isi propune, in general, acordarea de finantare nerambursabila proiectelor care au un efect stimulativ,indeplinind unul sau mai multe dintre urmatoarele criterii:
a) o crestere substantiala a dimensiunii proiectului/activitatii ca urmare a acordarii ajutorului;
b) o crestere substantiala a domeniului de aplicare a proiectului/activitatii ca urmare a acordarii ajutorului;
c) o crestere substantiala a valorii totale a costurilor suportate de beneficiar pentru proiect/activitate ca urmare a acordarii ajutorului;
d) o crestere substantiala a ritmului de finalizare a proiectului/activitatii in cauza;
e) proiectul nu ar fi fost realizat in regiunea asistata in cauza in absenta acordarii ajutorului.


Principalul avantaj al acestei scheme de ajutor de stat este faptul ca se adreseaza unei arii extinse de domenii de activitate, cu exceptia urmatoarelor:
agricultura, silvicultura si exploatare forestiera, pescuit si acvacultura, extractia carbunelui, fabricarea bauturilor, a produselor din tutun, fabricarea produselor textile si imbracamintei, prelucrarea lemnului si fabricarea produselor din lemn, fabricarea hartiei si a produselor din hartie,tiparirea si reproducerea pe suporti a inregistrarilor fabricarea substantelor si a  produselor chimice, industria metalurgica, fabricarea de mobila, repararea, intretinerea si instalarea masinilor si  echipamentelor fabricarea altor mijloace de transport (inclusiv constructia de nave maritime) Ministerul Finantelor Publie a modificat  in sedinsa de guvern din 23 iunie 2010 criteriile de eligibilitate referitoare la valoarea minima a investitiei si numarul minim de noi locuri de munca in sensul scaderii pragurilor initiale (mimim 30 milioane euro si minim 300 locuri de munca).

Asadar, in prezent se au in vedere trei categorii de proiecte eligibile:

a) investitii intre 10 - 20 milioane euro,inclusiv, si minim 100 de noi locuri de munca;

b) investitii intre 20 - 30 milioane euro, inclusiv si minim 200 de noi locuri de munca;

c) investitii care depasesc 30 milioane euro si minim 300 de noi locuri de munca.

In cadrul acestei scheme de ajutor de stat, aportul beneficiarului destinat finantarii proiectului trebuie sa fie de cel putin 50% din costurile eligibile, sub o forma care sa nu faca obiectul niciunui alt ajutor public.

Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia un operator economic conform schemei H.G. nr 1680/2008 este echivalentul in lei a 28,125 milioane euro, daca realizeaza investitii si creeaza locuri de munca ca urmare a realizarii unei investitii initiale in orice regiune, mai putin regiunea de dezvoltare 8  ucuresti - Ilfov. Pentru investitiile si locurile de munca create in regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti - Ilfov nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia un operator economic este echivalentul in lei a 22,5 milioane euro.


Pentru intreprinderile din sectorul prelucrarii si comercializarii produselor agricole si care au mai putin de 750 de angajati si/sau o cifra de afaceri mai mica de 200 de milioane euro, intensitatea maxima este de 25% din costurile eligibile aferente investitiei initiale. Pentru investitiile ale caror costuri eligibile sunt mai mici de 50 milioane euro, intensitatea bruta a ajutorului de stat regional nu poate depasi 50% din costurile aferente investitiei initiale sau din costurile salariale pe o perioada de 2 ani cu personalul nou-angajat. Pentru investitiile sau locurile de munca realizate in Regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti - Ilfov, intensitatea maxima a ajutorului de stat este de 40%. Pentru proiectele mari de investitii - ale caror costuri eligibile depasesc echivalentul in lei a 50 milioane euro - intensitatea bruta se calculeaza ajustandu-se plafonul regional, in functie de valoarea costurilor eligibile, dupa cum urmeaza:


- pentru costurile eligibile cu valoarea in lei sub echivalentul a 50 milioane euro, se aplica plafonul regional;

- pentru transe din costurile eligibile cu valoare cuprinsa intre echivalentul in lei a 50 milioane euro si echivalentul in lei a 100 milioane euro, se aplica 50% din plafonul regional;

- pentru transe din costurile eligibile a caror valoare depaseste echivalentul in lei a 100 milioane euro, se aplica 34% din plafonul regional.

Durata acestei schemei este de 5 ani, respectiv 2009-2013. Bugetul maxim al schemei de ajutor de stat este echivalentul in lei a 1 miliard euro, cu un buget mediu anual de 200 milioane euro, in limita plafoanelor bugetare anuale pe perioada celor 5 ani.